Sự kiện nổi bật

Tại sao chúng ta phải bảo tồn Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học bao gồm tất cả các loài động thực vật, vi sinh vật và các hệ sinh thái mà chúng tồn tại. Nó không chỉ đơn thuần là sự đa dạng về loài mà còn bao gồm sự phong phú về gen và các hệ sinh thái khác nhau như rừng, biển, đồng cỏ, và các vùng đất ngập nước

Ngày môi trường thế giới 2024 - Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá

Ngày 5/6 hàng năm được chọn là Ngày Môi trường Thế giới với các chủ đề khác nhau. Năm nay, UNEP phát động chủ đề 'Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa.

Ngày Trái đất 22 tháng 4 – Cây giảm biến đổi khí hậu

Albert Einstein có nói "Hãy nhìn sâu vào tự nhiên, và sau đó bạn sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn.", có thể đồng điều với Đời sống bí ẩn của cây” của tác giả Peter Wohlleben. Thiên nhiên quá kỳ diệu, quá bí ẩn để chúng tìm hiểu nhưng có một điều bạn sẽ cảm nhận được ngay khi hòa mình trong thế giới tự nhiên.

Tìm hiểu đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các dạng hệ sinh thái của môi trường trên trái đất. Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành.

Bảo vệ Trái đất thông qua các sự kiện môi trường

Biến đổi khí hậu và khủng hoảng tài nguyên là hai trong số những thách thức to lớn nhất mà thế giới hiện đại phải đối mặt. Cả hai vấn đề này không chỉ liên quan chặt chẽ với nhau mà còn có tác động sâu rộng đến môi trường, kinh tế và xã hội trên toàn cầu. Chính vì vậy, để bảo tồn các giá trị tài nguyên và sự sống của các loài trên hành tinh này, các tầng lớp tiến bộ đang nỗ lực để giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác và xả thái quá mức. Các sự kiện môi trường cũng là hành động đó góp cho các nỗ lực đó.