Tìm hiểu đa dạng sinh học

14-03-2024

Đa dạng sinh học là gì? Nguyên nhân, biện pháp hạn chế suy giảm đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các dạng hệ sinh thái của môi trường trên trái đất. Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành.

 

 

Sự kiện có sự tham gia chuyên môn từ Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên - Môi trường), Đại học Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PT nông thôn tỉnh Cao Bằng, BQL rừng đặc dụng Phia Oắc (Cao Bằng), các tổ chức có các hoạt động về đa dạng sinh học trong và ngoài nước như UEBT, GZ, IDH, Helvetas…, cùng đại diện Hiệp hội Gia vị Việt Nam, Hiệp hội Dừa, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch.

 

 

Sự kiện có sự tham gia chuyên môn từ Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên - Môi trường), Đại học Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PT nông thôn tỉnh Cao Bằng, BQL rừng đặc dụng Phia Oắc (Cao Bằng), các tổ chức có các hoạt động về đa dạng sinh học trong và ngoài nước như UEBT, GZ, IDH, Helvetas…, cùng đại diện Hiệp hội Gia vị Việt Nam, Hiệp hội Dừa, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch.

Đăng ký
Sự kiện tương tự