Hotline: +84 911 367 789; Landphone: +84 232 3895789

Khu bán hoang dã thú Linh trưởng

17:23:3530/12/2015

Khu bán hoang dã linh trưởng nằm gần km4 đường 20, cách trụ sở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 5 km, cách Trung tâm du lịch khoảng 8km. Khu bán hoang dã được xây dựng nằm trong khuôn khổ của Dự án bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bàng tài trợ bởi Vườn thú Cologne và Hiệp hội động vật Frankfurt, diện tích 18ha.

Khu bán hoang dã là nơi tái thả linh trưởng, Voọc Hà Tĩnh và Chà vá chân nâu, được sinh sản tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp. Linh trưởng được sống trong khu bán hoang dã sẽ quen dần với môi trường tự nhiên và có cơ hội hoà nhập với thế giới tự nhiên. Hiện nay, linh trưởng thả trong khu này đã cho sinh sản với quần thể khá lớn. Đến đây, du khách có thể quan sát các hoạt động của linh trưởng trong môi trường tự nhiên.