Hotline: +84 911 367 789; Landphone: +84 232 3895789

Nơi ghi nhận nhiều loài động, thực vật mới đầu thế kỷ 21.

Nơi ghi nhận nhiều loài động, thực vật mới đầu thế kỷ 21.

Nơi ghi nhận nhiều loài động, thực vật mới đầu thế kỷ 21.

18/04/2017
Nằm ở miền Trung Việt Nam, trong hệ sinh thái bắc Trường Sơn, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là khu vực có kiến tạo karst cổ nhất và lớn nhất  châu Á mang trong mình nhiều bằng chứng về các...
Khám phá  Phong Nha - Kẻ Bàng

Khám phá  Phong Nha - Kẻ Bàng

10/01/2016
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 2 lần được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất địa mạo (tiêu chí xiii), là ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến...