Hotline: +84 911 367 789; Landphone: +84 232 3895789

Hang Tám Cô - Nơi tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

17:25:5830/12/2015

Đây là di tích lịch sử nằm trên tuyến đường 20- Quyết Thắng thuộc đường Hồ Chí Minh. Đền Tưởng niệm các AHLS và Hang “Tám Cô” là nơi để nhân dân đến tri ân, tưởng niệm các AHLS đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Điểm đến cùng chuyên mục